Wat is NLP?

 

NLP is de studie naar onze bewuste en onbewuste wereld. Hierbij gaat het over ons gedrag, over bewustwording. NLP betekent opleiden tot excellentie, het wordt ook wel ‘de kunst van het succesvol functioneren’ genoemd.

NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren:

Neuro

Ons zenuwstelsel (de geest), door middel waarvan we onze ervaringen verwerken, maakt gebruik van onze vijf zintuigen:

 • Visueel
 • Auditief
 • Kinesthetisch
 • Olfactoir (geur)
 • Gustatoir (smaak)


Linguïstisch

Taal en andere niet-verbale communicatiesystemen door middel waarvan onze neurale voorstellingen worden gecodeerd, geordend en betekenis krijgen, waaronder:

 • Beelden
 • Geluiden
 • Gevoelens
 • Smaken en geuren
 • Woorden (zelfspraak)
Programmeren

Het vermogen om de programma’s (onze communicatie met onszelf en met anderen) die in onze neurologische systemen worden gebruikt te kunnen achterhalen en benutten om de door ons gewenste, specifieke resultaten te bereiken.

Met de NLP-methodiek:

 • Kan je ontdekken wat je handelen en je gedrag stuurt
 • Kan je effectiever met anderen communiceren
 • Kan je stemmingen en gedachten beter sturen en op positieve wijze beïnvloeden
 • Kan je de communicatie met jezelf duidelijker vormgeven en authentiek zijn